Pravidla

Všeobecná pravidla


  1. Hráč registrovaný na herním projektu Hycraft.eu souhlasí s tím, že vše co poskytne, nahraje, napíše, daruje není nijak právně vymahatelné.
  2. Hráč je povinen respektovat osoby spravující server.
  3. Dbejte na svůj zdravý rozum, to co není zakázano naopak nemusí být povoleno.
  4. Je zakázáno lhát adminům, či jiným osobám pověřeným vedením serveru.
  5. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém.
  6. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, komunismus a jiné hnutí.
  7. Je přísně zakázáno jakékoliv používání Hacků, Cheatů, podpůrných módů, které vás zvýhodňují nad ostatními a využívání bugů (chyb ve hře).
  8. Je přísně zakázáno se vydávat za člena Hycraft.eu týmu.
  9. Je zakázáno jakékoliv obcházení banů. Změna IP adresy za účelem dostat se na server, bude mít za následek ještě horší tresty.
  10. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, goldy, skily apod. Pozn. Vyjimka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán.
  11. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen ban stejně jako hráči, který pravidla porušil. (Jedná se o jedince v rámci frakce.)
  12. Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
  13. Všechny postavy uložené na tomto herním projektu jsou majetkem Hycraft.eu a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
  14. Pokuď hráč podává stížnost na člena týmu Hycraft.eu je povinen předložit přesné důkazy - fotografie, datumy, výpisy.
  15. V případě zjištění, že hráč projevuje známky demence bude jeho chování zastaveno podle dostupných banovacích kategorií.
  16. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (Rámeček), to stejné platí i pro Armor Stand. Důvodem je, že se tyto věci se chovají jako Entity nebo-li mobové.
  17. Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý musí být potrestaný, za to co provedl.

Herní učet


  18. Pokuď hráč, ztratí či zapomene heslo od herního účtu, tak admin není povinen navrátit tento učet.
  19. Server nenese zodpovědnost za neoprávněnou změnu hesla ze strany hráče, tím pádem se účet stává nevratným a neplatným.
  20. Pokud si originální hráč bude měnit nick, za účelem okrádání warez hráčů, bude mu udělen nejvyšší trest
  21. V případě, že hráč požádá o přesun práv z warez na originální účet. Je povinen doložit důkaz, že vlastní originální účet
  https://account.mojang.com/
  22. Pokud si originální hráč změní nick ze strany Mojangu, dle pravidel si může požádat o přesun práv a to pouze 2x.
  23. V případě prokázání nepovoleného Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. MA znamená, že daný hráč je připojen na dvou účtech zároveň.

Chat


  24. Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.
  25. Je zakázané jakékoliv šíření pornografie, IP adres či rasistických webových stránek.
  26. Reklama je brána jako uvedení IP adresy nebo webu a né názvu serveru.
  27. Je zakázáno psát na téma DDoS nebo DoS, v případě porušení může být udělen trvalý IP Ban.

Nákup Kreditů


  28. Při odeslání SMS/Platby souhlasíte s zde uvedenými pravidly a obchodními podmínkami.
  29. Jakákoliv odeslaná SMS/Platba na Premium není vratná, tzn. nelze vrátit peníze!
  30. Při špatně odeslané SMS/Platbě server nenese zodpovědnost. Zkontroluj si proto pečlivě text a číslo SMS.
  31. Vyhrazujeme si právo na odebrání Premium bez udání důvodu.
  32. Jestliže bude Premium hráč sdílet reklamu na cizí server může dostat jeden z následujících trestů - dočasný ban, odebrání Premium, permanentní ban.
  33. V případě, že hráči nebude doručeno Premium, je povinen oznámit to vedení serveru. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na SMS/Platbu. Platnost je 15 dní.